Hlavní obsah

приня́ть

Dokonavé slovesoприму́, при́мешь; при́нял, -яла́, -яло; при́нятый; -ят, -ята́, -ято

  1. přijmout, vzít si dárek ap.
  2. ujmout se, přijmout velení ap.приня́ть пост дире́ктораpřijmout funkci ředitele
  3. vzít, přijmout do práce ap.
  4. přijmout, přivítat hosty ap.
  5. přijmout, vzít na vědomí zprávu ap.
  6. schválit, přijmout, uznat zákon ap.
  7. uznat, přiznat, připustitТак не при́нято.To není přípustné.
  8. uskutečnit, vykonat, splnit přísahu ap.
  9. podstoupit, prodělat, absolvovat koupel, masáž ap.

Vyskytuje se v

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

соображе́ние: приня́ть в соображе́ниеvzít do úvahy, uvážit

душ: приня́ть душdát si sprchu, osprchovat se

приня́ть: приня́ть пост дире́ктораpřijmout funkci ředitele

све́дение: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí, hovor. kvitovat

уча́стие: приня́ть уча́стиеzúčastnit se

объя́тие: приня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиямиpřijmout/přivítat s otevřenou náručí

opatření: приня́ть необходи́мые ме́рыučinit potřebná opatření

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

akceptovat: приня́ть/принима́ть креди́тную ка́ртуakceptovat platební kartu

bezpečnostní: приня́ть ме́ры безопа́сностиpřijmout bezpečnostní opatření

demise: приня́ть отста́вкуpřijmout demisi

dík: с благода́рностью приня́ть/отказа́тьсяs díky přijmout/odmítnout

koupel: Он при́нял ва́нну.Dal si koupel.

lázeň: приня́ть горя́чую ва́ннуdát si horkou lázeň

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření

převzít: приня́ть насле́дствоpřevzít dědictví

přijmout: приня́ть предложе́ние/зака́зpřijmout nabídku/objednávku

přivítat: встре́тить/приня́ть с распростёртыми объя́тиямиpřivítat s otevřenou náručí

sprcha: Он при́нял душ.Dal si sprchu.

účast: приня́ть уча́стиеpřijmout účast

usnesení: приня́ть резолю́циюpřijmout usnesení

vyřídit: вы́полнить зака́з, приня́ть к исполне́нию зака́зvyřídit objednávku

vzít: приня́ть/вы́пить лека́рствоvzít lék

vzít si: приня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцуvzít si co (příliš) k srdci

závažný: приня́ть серьёзное реше́ниеudělat závažné rozhodnutí

k, ke, ku: приня́ть что бли́зко к се́рдцуvzít si co k srdci

na: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí

úvaha: взять на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоvzít v úvahu co

vědomí: приня́ть к све́дению чтоvzít na vědomí co

zvednout: приня́ть вы́зов, подня́ть перча́ткуpřen. zvednout (hozenou) rukavici

zvítězit: Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

zvyk: У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.To je u nás zvykem.

ве́ра: приня́ть на ве́руuvěřit bez důkazů, uvěřit na slovo