Hlavní obsah

наказа́ние

Vyskytuje se v

наказа́ние: реа́льное наказа́ниеnepodmíněný trest

нести́: нести́ наказа́ниеodpykávat si trest

понести́: понести́ наказа́ниеodpykat si trest

преступле́ние: Преступле́ние и наказа́ниеZločin a trest román F. M. Dostojevského

смягчи́ть: смягчи́ть наказа́ниеzmírnit trest

теле́сный: теле́сное наказа́ниеtělesný trest

exemplární: приме́рное наказа́ниеexemplární trest

nepodmíněný: безусло́вное наказа́ниеpráv. nepodmíněný trest

podmíněný: усло́вное наказа́ниеpráv. podmíněný trest

svoboda: наказа́ние лише́нием свобо́дыpráv. trest odnětí svobody

tělesný: теле́сное наказа́ниеtělesný trest

trest: усло́вное/безусло́вное наказа́ниеpodmíněný/nepodmíněný trest

výkon: исполне́ние наказа́нияpráv. výkon trestu

mírný: мя́гкое наказа́ниеmírný trest

odpykávat: нести́ наказа́ниеodpykávat si trest

odsedět: отсиде́ть срок (наказа́ния)odsedět (si) trest

prominutí: освобожде́ние от наказа́ния, поми́лованиеpráv. prominutí trestu

promlčení: да́вность наказа́нияpromlčení trestu

tvrdý: суро́вое наказа́ниеtvrdý trest

uložení: наложе́ние наказа́нияuložení trestu

vykonat: привести́ в исполне́ние наказа́ниеvykonat trest

vyměřit: определи́ть/назна́чить наказа́ние кому, присуди́ть когоvyměřit trest komu

výše: определи́ть ме́ру наказа́нияstanovit výši trestu

zasloužený: заслу́женное наказа́ниеzasloužený trest

zmírnit: смягчи́ть наказа́ниеzmírnit trest

вы́сший: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest, trest smrti