Hlavní obsah

мне́ние

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

оста́ться: оста́ться при своём мне́нииdržet se svého názoru, stát si za svým

ни́зкий: быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

разделя́ть: разделя́ть мне́ниеsdílet názor

счита́ться: счита́ться с мне́нием други́хbrát v úvahu mínění druhých

тако́в: Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.

сугу́бо: сугу́бо ли́чное мне́ниеčistě osobní názor

mínění: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

soukromý: ли́чное мне́ниеsoukromý názor

tlak: давле́ние обще́ственного мне́нияtlak veřejného mínění

veřejný: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

výzkum: монито́ринг обще́ственного мне́нияvýzkum veřejného mínění

změnit: измени́ть своё мне́ние, переубеди́тьсяzměnit názor

domýšlivý: Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.Je velmi domýšlivý.

dospět: прийти́ к мне́нию/заключе́ниюdospět k názoru/závěru

jednotný: единогла́сное мне́ниеjednotný názor

jehož, jejíž, jejichž: Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.To je člověk, jehož mínění si vážím.

lišit se: расходи́ться во мне́нияхlišit se v názorech

názor: со́бственное мне́ниеvlastní názor

nevalný: быть нева́жного мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

podle: по-мо́ему, по моему́ мне́ниюpodle mě

převažovat: Преоблада́ет мне́ние, что...Převažuje názor, že...

rozcházet se: расходи́ться во мне́нияхrozcházet se v názorech

rozpor: несогла́сие в мне́нияхnázorové rozpory

říct: вы́сказать своё мне́ниеříct svůj názor

sdílet: разделя́ть мне́ниеsdílet názor

sejít se: сойти́сь мне́ниямиnázorově se sejít

shodnout se: сойти́сь в мне́нияхnázorově se shodnout

soud: по моему́ мне́ниюpodle mého soudu

tendenční: тенденцио́зное мне́ниеtendenční názor

úsudek: объекти́вное мне́ниеnezaujatý úsudek

utvořit: сформирова́ть своё со́бственное мне́ниеutvořit si vlastní názor

veřejnost: мне́ние о́бществаmínění veřejnosti

vyjádřit: вы́сказать своё мне́ниеvyjádřit své mínění

výměna: обме́н о́пытом/мне́ниямиvýměna zkušeností/názorů

vyměnit: обменя́ться мне́ниями, подели́ться мы́слямиvyměnit si názory

zastávat: Я того́ мне́ния, что...Zastávám názor, že...

мне́ние: по моему́ мне́ниюpodle mého názoru