Hlavní obsah

же

Spojka

  • spojka odporovacía, ale

Vyskytuje se v

наско́лько: наско́лько... насто́лько (же)...oč..., o to, nakolik... natolik

насто́лько: насто́лько (же)... наско́лько (и)...nakolik ... natolik, stejně jako

отчего́: отчего́ же(ale) kdeže, kdepak

столь: столь (же)... сколь (и)stejně..., jako, tolik..., kolik, tak..., jak

так: так же как (и)stejně jako kdo/co

те́сто: из того́ же те́стаze stejného těsta, stejné povahy

туда́: (а) туда́ жеběžet/jít někam

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

же: тако́й жеstejný, ten samý

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

сейча́с: Сейча́с (же) иду́!Už běžím!

что: Что же ты молчи́шь?Proč mlčíš?

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

дура́к: Ну и дура́к же ты!Ty jsi ale blbec!

naplat: ничего́ не поде́лаешь, что же де́латьco naplat

stejný: точь-в-то́чь, то́чно тако́й жеna vlas stejný

způsob: таки́м же о́бразомstejným způsobem

mlít: Он долби́т одно́ и то же.Mele pořád to stejné.

postupovat: поступа́ть подо́бным же о́бразомpostupovat podobným způsobem

přetrhnout se: Не разорва́ть же мне!Přece se nepřetrhnu!

jaký: Что же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!Jaká pomoc! nedá se nic dělat

jeden, jedna, jedno: повторя́ть всё одно́ и то́ жеopakovat stále jedno a to samé

mince: плати́ть кому той же моне́тойoplácet komu stejnou mincí

někam: И Вас туда́ же., Пошли́ вы на ...Jděte někam.

pořád: беспреста́нно повторя́ть одно́ и то жеvést pořád svou

rozum: Э́то же я́сно!, Я́сное де́ло!, Поня́тно!, Разуме́ется!To dá rozum!

tělo: Э́то вопро́с не в бровь, а в глаз., Э́то же о́стрый вопро́с.To je otázka na tělo.

týž: Того́ же и вам жела́ю.Totéž přeji i vám.

vždyť: Ведь э́то же пра́вда!Vždyť je to pravda!

zájem: В ва́ших (же) интере́сах поспеши́ть.Je ve vašem zájmu si pospíšit.

zobák: Заткни́сь же, (наконе́ц)!, Заткни́ хайло́!, Придержи́ язы́к!Drž (už) zobák!

всё: всё жеpřesto, nicméně, ale