Hlavní obsah

дома́шний

Přídavné jméno-яя, -ее

  1. domácí práce ap., rodinnýдома́шнее зада́ниеdomácí úkolдома́шнее хозя́йствоdomácnost
  2. domácí, zdomácnělý, ochočenýдома́шнее живо́тноеdomácí zvíře

Vyskytuje se v

оча́г: дома́шний оча́гrodinný krb

хозя́йка: дома́шняя хозя́йкаžena v domácnosti

кинотеа́тр: дома́шний кинотеа́трdomácí kino

живо́тное: дома́шние/промысло́вые/ди́кие живо́тныеdomácí/průmyslová/divoká zvířata

зада́ние: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

о́бувь: ко́жаная/зи́мняя/спорти́вная/дома́шняя о́бувьkožená/zimní/sportovní/domácí obuv

сочине́ние: кла́ссное/дома́шнее сочине́ниеškolní/domácí úloha

страни́ца: дома́шняя страни́цаdomovská stránka, homepage

хозя́йство: дома́шнее хозя́йствоdomácnost

domácí: дома́шние рабо́тыdomácí práce

domácnost: домохозя́йка, дома́шняя хозя́йкаžena v domácnosti

domovský: дома́шняя страни́цаvýp. domovská stránka

kino: дома́шний кинотеа́трdomácí kino

kočka: дома́шняя ко́шкаkočka domácí

lékárnička: дома́шняя/похо́дная/доро́жная апте́чкаdomácí/příruční/cestovní lékárnička

mazlíček: дома́шний пито́мецdomácí mazlíček zvíře

násilí: дома́шнее/физи́ческое наси́лиеdomácí/fyzické násilí

práce: дома́шний трудpráce v domácnosti

prohlídka: дома́шний о́быскdomovní prohlídka

puťka: дома́шняя ку́рицаdomácí puťka

slovo: дома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́domácí/cizí/přejatá slova

stránka: дома́шняя страни́ца, хо́ум-пейджdomovská stránka

úkol: дома́шнее зада́ние, дома́шка, уро́кdomácí úkol

vězení: дома́шний аре́стdomácí vězení

zvíře: дома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тныеdomácí/hospodářská/divoká zvířata

cvičení: дома́шнее упражне́ниеdomácí cvičení

hospodářský: дома́шний скотhospodářské zvířectvo

kuchyně: дома́шняя ку́хняdomácí kuchyně

oblečení: спорти́вная/дома́шняя оде́ждаsportovní/domácí oblečení

pantofel: дома́шние ту́фли, та́почкиdomácí pantofle

tým: дома́шняя кома́ндаdomácí tým

úloha: кла́ссное/дома́шнее зада́ниеškolní/domácí úloha

vedení: веде́ние дома́шнего хозя́йстваvedení domácnosti

zvířectvo: ме́лкие дома́шние живо́тныеdrobné domácí zvířectvo

дома́шний: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol