Hlavní obsah

де́ти

Množné čísloдете́й, де́тям, 6 о де́тях, детьми́

  1. děti nedospělí lidé
  2. potomci, děti

Vyskytuje se v

ребя́та: свои́ ребя́таnaši(nci)

нагуля́ть: нагуля́ть ребёнкаuhnat si dítě

необеспе́ченный: необеспе́ченный ребёнокnezaopatřené dítě

пискли́вый: пискли́вый ребёнокufňukané dítě

ребёнок: грудно́й ребёнокkojenec

слабоу́мный: слабоу́мный ребёнокdementní dítě

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

вскорми́ть: вскорми́ть ребёнка гру́дьюodkojit dítě mateřským mlékem

грудно́й: грудно́й младе́нец/ребёнокkojenec

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

дитя́: дитя́ приро́дыdítě přírody člověk nedotčený městem

корми́ть: корми́ть ребёнка гру́дьюkojit dítě

о: забо́титься о де́тяхstarat se o děti

по: Скуча́л по де́тям.Bylo mu smutno po dětech.

посо́бие: посо́бие по ухо́ду за ребёнкомrodičovský příspěvek

пусти́ть: пусти́ть дете́й в теа́трpustit děti do divadla

сиде́нье: безопа́сное сиде́ние для дете́йbezpečný dětský sedák

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

dítě: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

kojenecký: дом ребёнкаkojenecký ústav

miminko: ждать ребёнкаčekat miminko

nemanželský: внебра́чный ребёнокnemanželské dítě

předškolní: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

přídavek: посо́бие на дете́йpřídavky na děti

příspěvek: посо́бие на дете́йpříspěvek na děti

přístupný: Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.Film není přístupný mládeži do 18 let.

škola: шко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тияzvláštní škola

týraný: синдро́м жесто́кого обраще́ния с ребёнкомpsych. syndrom týraného dítěte

úmrtnost: сме́ртность грудны́х дете́йkojenecká úmrtnost

ústav: дом ребёнка/слепы́хkojenecký/slepecký ústav

zázračný: чу́до-ребёнок, вундерки́ндzázračné dítě

zkumavka: ребёнок из проби́ркиdítě ze zkumavky

baculatý: упи́танный ребёнокbaculaté dítě

bát se: Она́ беспоко́ится за ребёнка.Bojí se o dítě.

časopis: журна́л для дете́й, де́тский журна́лdětský časopis

donošený: доно́шенный ребёнокdonošené dítě

dozor: оста́вить дете́й без присмо́траnechat děti bez dozoru

hlídání: присмо́тр за детьми́hlídání dětí

hlídat: С ребёнком сиди́т ба́бушка.Dítě hlídá babička.

choulostivý: изне́женный ребёнокchoulostivé dítě

odvézt: отвезти́ дете́й в са́дикodvézt děti do školky

píchat: коло́ть ребёнку у́шкиpíchat dítěti uši

pohlaví: ребёнок мужско́го/же́нского по́лаdítě mužského/ženského pohlaví

pojistit: застрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чаяpojistit dítě proti úrazu

pořídit: завести́ ребёнкаpořídit si dítě

posílit: закали́ть органи́зм ребёнкаposílit organismus dítěte

postarat se: позабо́титься о де́тяхpostarat se o děti

přát si: хоте́ть ребёнкаpřát si dítě

přivinout: прижа́ть (к се́рдцу) ребёнкаpřivinout (k srdci) dítě

roční: годова́лый ребёнокroční dítě

rodit: рожа́ть ребёнкаrodit dítě

týrání: наси́лие над детьми́, жесто́кое обраще́ние с детьми́sociol.,práv. týrání dětí

uhnat: нагуля́ть ребёнкаuhnat si dítě

únos: похище́ние неве́сты/дете́йúnos nevěsty/dětí

ustrašený: запу́ганное дитя́ustrašené dítě

vozit: ката́ть ребёнка в коля́скеvozit dítě v kočárku

vychovaný: благовоспи́танный ребёнокdobře vychované dítě způsobné

vytoužený: жела́нный ребёнокvytoužené dítě

vyzvednout: забра́ть ребёнка из де́тского са́даvyzvednout dítě ze školky

zabalit: запелена́ть ребёнкаzabalit dítě do plenek

zanechat: оста́вить дете́й без присмо́траzanechat děti bez dozoru

živý: непосе́дливый ребёнокživé dítě

rodina: име́ть дете́йmít rodinu

závazek: Холосто́й, без дете́й...Svobodný, bez závazků... inzerát