Hlavní obsah

де́ти

Množné čísloдете́й, де́тям, 6 о де́тях, детьми́

  • děti nedospělí lidé

Vyskytuje se v

ребя́та: свои́ ребя́таnaši(nci)

нагуля́ть: нагуля́ть ребёнкаuhnat si dítě

необеспе́ченный: необеспе́ченный ребёнокnezaopatřené dítě

пискли́вый: пискли́вый ребёнокufňukané dítě

ребёнок: грудно́й ребёнокkojenec

ребёнок: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

ребёнок: дом ребёнкаkojenecký ústav

слабоу́мный: слабоу́мный ребёнокdementní dítě

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

вскорми́ть: вскорми́ть ребёнка гру́дьюodkojit dítě mateřským mlékem

грудно́й: грудно́й младе́нец/ребёнокkojenec

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

дитя́: дитя́ приро́дыdítě přírody člověk nedotčený městem

корми́ть: корми́ть ребёнка гру́дьюkojit dítě

о: забо́титься о де́тяхstarat se o děti

по: Скуча́л по де́тям.Bylo mu smutno po dětech.

посо́бие: посо́бие по ухо́ду за ребёнкомrodičovský příspěvek

сиде́нье: безопа́сное сиде́ние для дете́йbezpečný dětský sedák

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

ребёнок: Он как ма́ленький ребёнок.Je jako dítě.

ребёнок: взять ребёнка из детдо́маadoptovat dítě

dítě: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

dítě: zázračné dítěчу́до-ребёнок

dítě: nemanželské/nevlastní dítěвнебра́чный/неродно́й ребёнок

kojenecký: kojenecký ústavдом ребёнка

miminko: čekat miminkoждать ребёнка

nemanželský: nemanželské dítěвнебра́чный ребёнок

předškolní: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

přídavek: přídavky na dětiпосо́бие на дете́й

příspěvek: příspěvek na dětiпосо́бие на дете́й

přístupný: Film není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.

škola: zvláštní školaшко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тия

týraný: psych. syndrom týraného dítěteсиндро́м жесто́кого обраще́ния с ребёнком

úmrtnost: kojenecká úmrtnostсме́ртность грудны́х дете́й

ústav: kojenecký/slepecký ústavдом ребёнка/слепы́х

zázračný: zázračné dítěчу́до-ребёнок, вундерки́нд

zkumavka: dítě ze zkumavkyребёнок из проби́рки

bát se: Bojí se o dítě.Она́ беспоко́ится за ребёнка.

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

donošený: donošené dítěдоно́шенный ребёнок

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

hlídání: hlídání dětíприсмо́тр за детьми́

hlídat: Dítě hlídá babička.С ребёнком сиди́т ба́бушка.

hlídat: hlídat dětiнаблюда́ть за детьми́

choulostivý: choulostivé dítěизне́женный ребёнок

odvézt: odvézt děti do školkyотвезти́ дете́й в са́дик

píchat: píchat dítěti ušiколо́ть ребёнку у́шки

pohlaví: dítě mužského/ženského pohlavíребёнок мужско́го/же́нского по́ла

pojistit: pojistit dítě proti úrazuзастрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чая

pořídit: pořídit si dítěзавести́ ребёнка

posílit: posílit organismus dítěteзакали́ть органи́зм ребёнка

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

přát si: přát si dítěхоте́ть ребёнка

přivinout: přivinout (k srdci) dítěприжа́ть (к се́рдцу) ребёнка

roční: roční dítěгодова́лый ребёнок

rodit: rodit dítěрожа́ть ребёнка

týrání: sociol.,práv. týrání dětíнаси́лие над детьми́, жесто́кое обраще́ние с детьми́

uhnat: uhnat si dítěнагуля́ть ребёнка

únos: únos nevěsty/dětíпохище́ние неве́сты/дете́й

ustrašený: ustrašené dítěзапу́ганное дитя́

vozit: vozit dítě v kočárkuката́ть ребёнка в коля́ске

vychovaný: dobře vychované dítě způsobnéблаговоспи́танный ребёнок

vytoužený: vytoužené dítěжела́нный ребёнок

vyzvednout: vyzvednout dítě ze školkyзабра́ть ребёнка из де́тского са́да

zabalit: zabalit dítě do plenekзапелена́ть ребёнка

zanechat: zanechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

živý: živé dítěнепосе́дливый ребёнок

rodina: mít rodinuиме́ть дете́й

rodina: čekat rodinuждать ребёнка

závazek: Svobodný, bez závazků... inzerátХолосто́й, без дете́й...