Hlavní obsah

вступи́ть

Vyskytuje se v

брак: вступи́ть в бракuzavřít sňatek, oženit se/vdát se

диску́ссия: вступи́ть в диску́ссиюzapojit se do diskuse

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

kontakt: navázat kontakt s kýmвступи́ть в конта́кт с кем

uzavřít: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

funkce: nastoupit do funkceвступи́ть в до́лжность

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmвступи́ть в конфли́кт с кем

konflikt: mít konflikt s kýmвступи́ть в спор с кем

manželství: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

partaj: vstoupit do partajeвступи́ть в па́ртию

řeč: dát se do řečiвступи́ть в разгово́р

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

ujmout se: ujmout se funkceвступи́ть в до́лжность

vstoupit: vstoupit do manželstvíвступи́ть в брак