Hlavní obsah

вступи́ть

Vyskytuje se v

брак: вступи́ть в бракuzavřít sňatek, oženit se/vdát se

диску́ссия: вступи́ть в диску́ссиюzapojit se do diskuse

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

kontakt: вступи́ть в конта́кт с кемnavázat kontakt s kým

uzavřít: вступи́ть в бракuzavřít manželství

funkce: вступи́ть в до́лжностьnastoupit do funkce

konflikt: вступи́ть в конфли́кт с кемdostat se do konfliktu s kým

manželství: вступи́ть в бракuzavřít manželství

nabýt: войти́/вступи́ть в си́лу/де́йствиеnabýt platnosti

partaj: вступи́ть в па́ртиюvstoupit do partaje

řeč: вступи́ть в разгово́рdát se do řeči

stát se: стать чле́ном, вступи́ть в соста́вstát se členem

ujmout se: вступи́ть в до́лжностьujmout se funkce

vstoupit: вступи́ть в бракvstoupit do manželství

вступи́ть: вступи́ть на престо́лnastoupit na trůn, začít panovat