Hlavní obsah

во́зраст

Podstatné jméno, rod mužský

  1. věk, stáří, počet let fyzické stáříсре́дний во́зрастprůměrný věk, věkový průměr
  2. věk období životaмладе́нческий во́зрастkojenecký věkсре́дний во́зрастstřední věk кри́зис сре́днего во́зрастаkrize středního věku

Podstatné jméno, rod mužský

  1. войти́ в во́зраст hovor.stát se dospělým, dospět

Vyskytuje se v

младе́нческий: младе́нческий во́зрастkojenecký věk

перехо́дный: перехо́дный во́зрастpuberta

подростко́вый: подростко́вый во́зрастpuberta

ребёнок: ребёнок дошко́льного во́зрастаdítě předškolního věku

зре́лый: зре́лый во́зрастdospělost

пожило́й: в пожило́м во́зрастеve stáří, ve vyšším věku

dítě: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

hranice: věková hraniceпреде́льный во́зраст

léto: Kristova létaво́зраст Хри́ста

mentální: ped. mentální věkдухо́вный во́зраст

předškolní: dítě předškolního věkuребёнок дошко́льного во́зраста

stáří: stáří horninво́зраст го́рных поро́д

věk: průměrný věkсре́дний во́зраст

věk: předškolní/školní věkдошко́льный/шко́льный во́зраст

věk: produktivní věkтрудоспосо́бный/продукти́вный во́зраст

věk: důchodový věkпенсио́нный во́зраст

věk: psych. krize středního věkuкри́зис сре́днего во́зраста

dovršení: po dovršení věku ...по́сле достиже́ния во́зраста ...

kojenecký: kojenecký věkмладе́нческий во́зраст

průměr: věkový průměrсре́дний во́зраст

starý: Jsou stejně staří.Они́ одного́ во́зраста/одни́х лет.

stejně: Jsou stejně vysocí/staří.Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.

věk: v útlém věkuв ра́ннем во́зрасте

vysoký: vysoký věkпрекло́нный во́зраст

zralý: zralý věkзре́лый во́зраст

požehnaný: dožít se požehnaného věkuдожи́ть до почтённого во́зраста

útlý: v útlém věkuв ра́ннем во́зрасте

věk: v nejlepším věkuв лу́чшем во́зрасте