Hlavní obsah

čistě

Vyskytuje se v

čistý: чи́стый тонčistý tón

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

mzda: чи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-неттоčistá mzda

pravda: го́лая/и́стинная пра́вдаholá/čistá pravda

váha: чи́стый вес, вес не́ттоčistá váha

výnos: чи́стый/валово́й дохо́дekon. čistý/hrubý výnos

zisk: чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

čistit: чи́стить зу́быčistit si zuby

důchod: чи́стый/валово́й дохо́дčistý/hrubý důchod

intonovat: чи́сто интони́роватьčistě intonovat

líh: промыва́ть ра́ну спи́ртомčistit ránu lihem

průstřel: сквозно́е ране́ние лёгкихmed. čistý průstřel plic

úrok: чи́стый/валово́й проце́нтčistý/hrubý úrok

útulno: В кварти́ре чи́сто и ую́тно.V bytě je čisto a útulno.

blesk: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe

podobnost: чи́сто случа́йное совпаде́ниеpodobnost čistě náhodná

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

созда́ние: небе́сное созда́ниеčistá bytost

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

стопроце́нтный: стопроце́нтный шёлкčisté hedvábí

гром: гром среди́ я́сного не́баblesk z čistého nebe, z čista jasna

снег: как снег на го́ловуzčistajasna, náhle, jako blesk z čistého nebe

сугу́бо: сугу́бо ли́чное мне́ниеčistě osobní názor

čistě: петь в ладzpívat čistě