Hlavní obsah

vorbei

Vyskytuje se v

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

kdyby: Wäre es schon vorbei!Kdyby už to bylo za mnou!

kolem: Er ging an uns vorbei.Přešel kolem nás.

míhat se: Die Autos huschen an uns vorbei.Kolem nás se míhají auta.

míjet: Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.Rychlík míjí malé stanice.

některý: An irgendeinem Tag komme ich vorbei.Některý den se stavím.

okolo: Er ging an mir vorbei.Prošel okolo mne.

po: Alles ist schon vorbei.Už je po všem.

pryč: Der Winter ist endlich vorbei.Zima je konečně pryč.

zastavit se: Komm bei mir vorbei!Zastav se u mě!

vorbei: Der Sommer ist vorbei.Léto je pryč.