Hlavní obsah

skříň

Vyskytuje se v

nástavec: der Schrankaufsatznástavec skříně

potravinový: der Vorratsschrankpotravinová skříň

šatní: der Kleiderschrankšatní skříň

výkladní: das Schaufenstervýkladní skříň

mrskat: schmutzige Wäsche in den Schrank schmeißenmrskat špinavé prádlo do skříně

nahoře: oben auf dem Schranknahoře na skříni

otřískaný: abgeschlagener Schrankotřískaná skříň

porovnat: seine Wäsche im Schrank ordnenporovnat si prádlo ve skříni

poskládat: die Wäsche in den Schrank legenposkládat prádlo do skříně

postrčit: den Schrank an die Wand rückenpostrčit skříň ke zdi

přijít: Der Schrank kommt zur Wand.Skříň přijde ke stěně.

přisunout: den Schrank an die Wand schiebenpřisunout skříň ke stěně

roh: die Ecke eines Tisches/Schrankesroh stolu/skříně

rozebraný: ein demontierter Schrankrozebraná skříň

směstnat: Er kann die Kleider nicht in den Schrank hineinpressen.Nemůže směstnat šaty do skříně.

sundat: einen Koffer vom Schrank herunterhebensundat kufr ze skříně

uklidit: die Wäsche in den Schrank räumenuklidit prádlo do skříně

uzamknout: den Brief in den Schrank verschließenuzamknout dopis do skříně

vestavět: die Schränke in die Wand einbauenvestavět skříně do zdi

vtáhnout: Wir zogen den Schrank ins Zimmer.Vtáhli jsme skříň do pokoje.

vytřít: einen Schrank (aus)wischenvytřít skříň

zabudovaný: eingebaute Schränkezabudované skříně

zapadnout: hinter den Schrank fallenzapadnout za skříň

andersherum: einen Schrank andersherum stellenpostavit skříň jinak

aus: das Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříně

auslegen: Waren im Schaufenster auslegenvyložit zboží do výkladní skříně

Abmessung: die Abmessungen des Schrankesrozměry skříně

Abnahme: die Abnahme des Schrankesodstranění skříně

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

anheben: einen Schrank anhebennadzdvihnout skříň

kugeln: Der Ball kugelte unter den Schrank.Míč se zakutálel pod skříň.

schlagen: mit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň

vorschieben: den Schrank vorschiebenposunout skříň dopředu

skříň: der Kleiderschrankskříň na šaty