Hlavní obsah

nahoře

Příslovce

  1. (na hořejším místě) obennahoře na skřínioben auf dem Schrankbýt nahoře v seznamuoben auf der Liste sein
  2. hovor.(na nadřazeném místě) obenpřimluvit se nahoře za koho/cooben j-n/etw. befürworten
  3. (dříve, výše - v textu) oben, obignahoře zmíněnýoben erwähnt/genannt

Vyskytuje se v

tam: dort oben/drübentam nahoře/naproti

dole: mal unten, mal oben seinbýt jednou dole, jednou nahoře

hier: hier obenzde nahoře

oben: ganz obenúplně nahoře

obenauf: obenauf liegenležet (úplně) nahoře

nahoře: oben auf der Liste seinbýt nahoře v seznamu