Hlavní obsah

přísahou

Vyskytuje se v

výpověď: eine eidliche Aussagevýpověď pod přísahou

pod, pode: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

přísahat: Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.Přísahám, že mluvím pravdu.

stvrdit: einen Vertrag mit einem Eid bekräftigenstvrdit smlouvu přísahou

zvednout: die Hand zum Schwur hebenzvednout ruku k přísaze

binden: sich mit einem Eid binden(za)vázat se přísahou

Eid: einen Eid ablegensložit přísahu

halten: einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu

nachsprechen: eine Eidesformel nachsprechenopakovat formuli přísahy

vereidigen: Zeugen vereidigenzavázat svědky přísahou

heben: die Hand zum Schwur hebenzvednout ruku k přísaze

přísaha: hippokratischer Eidmed. Hippokratova přísaha