Hlavní obsah

minule

Vyskytuje se v

tvar: tvar minulého časudie Vergangenheitsform

minulý: doby dávno minulélängst vergangene Zeiten

minulý: minulý týdenvorige/letzte Woche

minulý: v minulém měsíciim vorigen/letzten Monat

porovnání: V porovnání s minulým rokem...Im Vergleich mit dem letzten Jahr...

pozůstatek: pozůstatky minulého režimudie Relikte des vergangenen Regimes

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

týden: minulý/příští týdenvorige/nächste Woche

Jahr: voriges/letztes Jahrminulý/loňský rok

letzt(er,e,es): beim letzten Malposledně, naposledy, minule

Monat: im letzten/vorigen Monatminulý měsíc, v minulém měsíci

letzt(er,e,es): am letzten Montagminulé pondělí

letzt(er,e,es): in der letzten Wocheminulý týden

Sünde: die Sünden der früheren Regierunghříchy minulé vlády

Woche: vorige/letzte Wocheminulý týden