Hlavní obsah

minule

Vyskytuje se v

tvar: die Vergangenheitsformtvar minulého času

minulý: längst vergangene Zeitendoby dávno minulé

porovnání: Im Vergleich mit dem letzten Jahr...V porovnání s minulým rokem...

pozůstatek: die Relikte des vergangenen Regimespozůstatky minulého režimu

půlka: in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhundertsv první polovině minulého století

stočit se: Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.Hovor se stočil na minulé události.

týden: vorige/nächste Wocheminulý/příští týden

Jahr: voriges/letztes Jahrminulý/loňský rok

letzt(er,e,es): beim letzten Malposledně, naposledy, minule

Monat: im letzten/vorigen Monatminulý měsíc, v minulém měsíci

Sünde: die Sünden der früheren Regierunghříchy minulé vlády

Woche: vorige/letzte Wocheminulý týden

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?