Hlavní obsah

licht

Das, podstatné jméno~(e)s

  • světlo sluneční ap.Das Licht blendet ihn.Oslepuje ho světlo.das Licht anmachenrozsvítit světlo

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. Licht in etw. Akk bringen vnést do čeho světlo

Vyskytuje se v

erblicken: das Licht der Welt erblickenspatřit světlo světa narodit se

grün: etw. Dat grünes Licht gebendát čemu zelenou

kommen: ans Licht kommenvyjít na světlo

lichten: sich lichten(pro)řídnout vlasy ap.

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

aus: Licht aus!Zhasnout (světlo)!

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

lichten: das Unterholz lichtenprosekat podrost

lichten: die aufgegangene Saat lichtenprobrat vzešlou setbu

strahlen: Das Licht strahlt durch eine Membrane.Světlo svítí skrz membránu.