Hlavní obsah

lékařský

Vyskytuje se v

posudek: ein ärztliches Gutachtenlékařský posudek

případ: der medizinische Fall/Rechtsfalllékařský/právní případ

zpráva: der Krankenberichtlékařská zpráva

dozor: unter ärztlicher Beaufsichtigung seinbýt pod lékařským dozorem

kapacita: die medizinische Kapazitätlékařská kapacita

potvrzení: ärztliche Bescheinigunglékařské potvrzení

prohlídka: ärztliche Untersuchunglékařská prohlídka

předpis: nur gegen ärztliche Verordnungjen na lékařský předpis

Zweck: ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely

Aufsicht: unter ärztlicher Aufsicht stehenbýt pod lékařským dohledem

gegen: nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpis

lékařský: medizinischer Berichtlékařská zpráva