Hlavní obsah

lékařský

Vyskytuje se v

posudek: lékařský posudekein ärztliches Gutachten

případ: lékařský/právní případder medizinische Fall/Rechtsfall

zpráva: lékařská zprávader Krankenbericht

dozor: být pod lékařským dozoremunter ärztlicher Beaufsichtigung sein

kapacita: lékařská kapacitadie medizinische Kapazität

potvrzení: lékařské potvrzeníärztliche Bescheinigung

prohlídka: lékařská prohlídkaärztliche Untersuchung

předpis: jen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnung

Zweck: přístroj pro lékařské účelyein Gerät für medizinische Zwecke

Aufsicht: být pod lékařským dohledemunter ärztlicher Aufsicht stehen

gegen: pouze na lékařský předpisnur gegen Rezept erhältlich

lékařský: lékařská zprávamedizinischer Bericht