Hlavní obsah

hundert

Die, podstatné jméno~, ~en

Das, podstatné jméno~s, ~(e)

  1. sto(vka) množství lidí, věcí ap.
  2. stovky větší množstvíin die Hunderte gehenjít do stovek počet obětí ap.

Vyskytuje se v

Hundert: in die Hunderte gehenjít do stovek počet obětí ap.

per: hundert Umdrehungen per Sekundesto otáček za sekundu

westlich: hundert Kilometer westlich der Stadtsto kilometrů západně od města

paar: ein paar Hundertněkolik set

überbieten: um einige Hundert Euro überbietennabídnout o pár stovek eur víc

Zahl: die Zahlen von eins bis hundertčísla od jedné do sta

dělat: Das macht hundert Kronen.Dělá to sto korun.

mít: Ein Meter hat hundert Zentimeter.Metr má sto centimetrů.

po: Sie bekamen je einen Hunderter.Dostali po stovce.

sdružovat: Der Sportklub vereinigt hundert Mitglieder.Sportovní klub sdružuje sto členů.

spasit: Dein Hunderter rettet mich nicht!Tvoje stovka mě nespasí!

stovka: mit dem Hunderter zahlenhovor. platit stovkou

ukrást: dem Kameraden hundert Euro stehlenukrást kamarádovi sto eur

vmáčknout: dem Enkel den Hunderter in die Hand drückenvmáčknout vnukovi do ruky stokorunu

vyškemrat: Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.Vyškemrala od táty stovku.

nouze: Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

hundert: auf hundert kommenpřijít do varu