Hlavní obsah

ehren

Sloveso

  1. j-n ctít, uctívat koho rodiče ap., poctít koho vítěze ap.
  2. j-n těšit koho, být ctí komuIhre Anerkennung ehrt mich sehr.Vaše uznání mě velmi těší.

Vyskytuje se v

Ehre: (Ich) Hab(e) die Ehre!Má úcta!

Name: seinem Namen (alle) Ehre machendělat čest svému jménu

ehren: Ihre Anerkennung ehrt mich sehr.Vaše uznání mě velmi těší.

čest: auf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehrehovor. na mou čest

ctít: j-s Verdienste ehrenctít čí zásluhy

mít: Mit wem habe ich die Ehre?S kým mám tu čest?

pocta: j-n mit allen Ehren beerdigenpochovat koho se všemi poctami

uctít: j-s Andenken ehrenuctít památku koho

dělat: j-m/etw. alle Ehre machendělat komu/čemu čest

důraz: den Nachdruck auf die Ehre legenpřen. klást důraz na čestnost

all: in allen Ehrenve vší počestnosti