Hlavní obsah

Messe

Die, podstatné jméno~, ~n

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

Maß: mit zweierlei Maß messenměřit dvojím metrem

Ziel: mit Maß und Ziels mírou přiměřeně

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Länge: die Länge von etw. messenzměřit délku čeho

Messe: zur Messe gehenjít na mši

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

Fieber: j-m Fieber messenzměřit komu teplotu

messen: j-s Temperatur messenměřit čí teplotu

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem