Hlavní obsah

Leiste

Vyskytuje se v

Gesellschaft: j-m Gesellschaft leistendělat komu společnost

leisten: sich leistendopřát si, dovolit si udělat si radost

Vorschub: j-m/etw. Vorschub leistennapomáhat, nahrávat komu/čemu, zvýhodňovat koho/co

Hilfe: Erste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

sorglich: eine sorgliche Arbeit leistenodvést pečlivou práci

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci