Hlavní obsah

Trieb

Vyskytuje se v

Schindluder: mit j-m/etw. Schindluder treibenzacházet s kým/čím jako s onucí

Wesen: sein Wesen treibenřádit, vyvádět hlouposti

Tod: j-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu

treiben: Sport treibensportovat

Extrem: bis ins/zum Extrem treibenhnát až do extrému

Feierabend: Am Feierabend treibt er Sport.Ve svém volnu sportuje.

Spaß: Spaß machen/treibendělat legrácky

Sport: Sport treibensportovat

Spott: seinen Spott mit j-m/etw. treibenposmívat se komu/čemu

Unwesen: sein Unwesen treibendělat neplechu, řádit

Wucher: Wucher treibenlichvařit

Enge: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých