Hlavní obsah

blau

Přídavné jméno

  1. modrý nebe ap.
  2. hovor.nalitý, opilý

Odvozená slova

Blau

Vyskytuje se v

Blaue: j-m das Blaue vom Himmel versprechenkomu slibovat modré z nebe

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Fahrt: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

grün: sich grün und blau/gelb ärgernzrudnout/zblednout/zezelenat vzteky

Himmel: j-m das Blaue vom Himmel versprechenslibovat komu modré z nebe

Auge: ein blaues Augepodlitina, modrák, monokl

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

Fleck: ein blauer Fleckmodřina

hauen: j-n grün und blau hauenzmlátit koho do modra

Planet: der blaue Planetplaneta Země

blau: blauer Briefpísemná výpověď