Hlavní obsah

Schiefer

Vyskytuje se v

geraten: auf die schiefe Bahn geratendostat se na šikmou plochu

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

erhalten: ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem

hängen: Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.

křivý: schiefes Lächelnkřivý úsměv

rovina: schiefe Ebenefyz. nakloněná rovina

šikmý: schiefes Hausdachšikmá střecha domu

zkreslený: ein schiefes Bild von etw. habenmít zkreslený obraz o čem

zvrhnout se: Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.Syn se na vojně zvrhl.

plocha: auf die schiefe Bahn kommendostat se na šikmou plochu

tvrdě: bei j-m schief auflaufenpřen. tvrdě narazit u koho

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu