Hlavní obsah

Musik

Die, podstatné jméno~

  • hudba vážná, moderní ap.die Musik zu einem Film schreibennapsat hudbu k filmugeistliche/elektronische Musikduchovní/elektronická hudba

Vyskytuje se v

setzen: etw. in Musik setzenzhudebnit co

leben: Er lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

mögen: Magst du seine Musik?Máš rád jeho hudbu?

hudba: ernste Musik, die E-Musikvážná hudba

božský: Das ist eine himmlische Musik.Ta hudba je božská.

čarovný: zauberhafte Musikčarovná hudba

černošský: die schwarze Musikčernošská hudba

muzika: tschechische/ethnische Musikčeská/etnická muzika

odmlčet se: Die Musik verstummte.Hudba se odmlčela.

omámit: Ich war von der Musik ganz berauscht.Byl jsem tou hudbou úplně omámen.

pustit: Musik auflegenpustit hudbu

rajský: paradiesische/himmlische Musikrajská hudba

rozkoš: mit Wonne Musik hörennaslouchat s rozkoší hudbě

rozptylovat: Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.

rvát: Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.

sladit: die Bewegungen und die Musik aufeinander abstimmensladit pohyby s hudbou

sluchátko: Kopfhörer aufsetzen und Musik hörennasadit si sluchátka a poslouchat hudbu

soudobý: ein Konzert zeitgenössischer Musikkoncert soudobé hudby

trhat: Diese Musik betäubt meine Ohren.přen. Ta hudba mi trhá uši.

ukolébat: Die Musik lullte sie ein.přen. Hudba ji ukolébala ke spánku.

ztichnout: Die Musik verstummte.Hudba ztichla.

zvnitřku: Von innen klang Musik.Zvnitřku zněla hudba.

Musik: geistliche/elektronische Musikduchovní/elektronická hudba