Hlavní obsah

Klappe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. eine große Klappe haben neform. hanl.otvírat si hubu, mít velkou hubu
  2. j-m eins auf die Klappe geben hovor.dát komu přes klapačku
  3. die Klappe halten neform.držet klapačku, sklapnoutHalt(e) die Klappe!Drž klapačku!, Sklapni!

Vyskytuje se v

Klappe: eine große Klappe habenotvírat si hubu, mít velkou hubu

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

huba: Halt die Klappe/das Maul!Drž hubu!

kutě: sich in die Klappe hauenjít na kutě

klapnout: Alles hat geklappt.Všechno klaplo.

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

klapat: Es klappt wie am Schnürchen.Klape to jako na drátku.

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

rána: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenpřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou