Hlavní obsah

Klappe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. eine große Klappe haben neform. hanl.otvírat si hubu, mít velkou hubu
  2. j-m eins auf die Klappe geben hovor.dát komu přes klapačku
  3. die Klappe halten neform.držet klapačku, sklapnoutHalt(e) die Klappe!Drž klapačku!, Sklapni!

Vyskytuje se v

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Schnürchen: wie am Schnürchen laufen/klappenjít jako na drátkách/po másle

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

huba: Drž hubu!Halt die Klappe/das Maul!

kutě: jít na kutěsich in die Klappe hauen

klapnout: Všechno klaplo.Alles hat geklappt.

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

klapat: Klape to jako na drátku.Es klappt wie am Schnürchen.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen