Hlavní obsah

Hang

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. svah, stráň
  2. zu etw. sklon k čemu k pití ap.

Vyskytuje se v

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

hängen: Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.

náběh: einen Hang zur Trunksucht habenmít náběh k opilství

prudký: ein steiler Hang/Bergprudký svah/kopec

spolu: Das alles hängt zusammen.To všechno spolu souvisí.

svah: einen Hang herunterfahrensjíždět ze svahu

úzce: Das hängt eng zusammen.To spolu úzce souvisí.

závislý: Die Form hängt vom Inhalt ab.Forma je závislá na obsahu.

zeď: Ein Bild hängt an der Wand.Obraz visí na zdi.

kam: Er hängt den Mantel nach dem Wind.Kam vítr, tam plášť.

meč: Das Schwert des Damokles hängt über ihm.Visí nad ním Damoklův meč.