Hlavní obsah

Familie

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. rodina rodiče a dětiaus einer kinderreichen Familie stammenpocházet z rodiny s mnoha dětmi
  2. rod, rodina
  3. biol.čeleď

Vyskytuje se v

Elend: Er hat seine Familie ins Elend gebracht.Přivedl svou rodinu na mizinu.

schänden: den Namen der Familie schändenhanobit jméno rodiny

überordnen: die berufliche Karriere der Familie überordnenupřednostnit pracovní kariéru před rodinou

rodina: eine Familie gründenzaložit (si) rodinu

celý: die ganze Familiecelá rodina

chudý: eine arme Familiechudá rodina

i: Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.Jel tam i s rodinou.

ostuda: Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.

ožebračit: eigene Familie ruinierenožebračit vlastní rodinu

početný: eine zahlreiche Familiepočetná rodina

příbuzný: verwandte Familienpříbuzné rodiny

rozpadlý: eine zerbrochene Familierozpadlá rodina

rozvrácený: zerrüttete Familierozvrácená rodina

semknutý: eine fest zusammenhaltende Familiepevně semknutá rodina

slučovat se: Die Familien verbinden sich durch Eheschließungen.Rodiny se slučují sňatky.

soudržný: eine zusammenhaltende Familiesoudržná rodina

sousedit: der Nachbar einer jungen Familie seinsousedit s mladou rodinou

spolykat: Eine zahlreiche Familie verschlingt viel Geld.Početná rodina spolyká spoustu peněz.

stmelit se: Die Familie hat sich wieder vereinigt.Rodina se opět stmelila.

škudlit: Er knausert an seiner Familie.Škudlí na své rodině.

trampota: Plagen mit der Familierodinné trampoty

upnout se: sich emotional auf die Familie fixierencitově se upnout na rodinu

vzbouřit: Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.Vzbouřila proti němu celou rodinu.

založit: eine Familie gründenzaložit rodinu

zanedbat: die Familie vernachlässigenzanedbat rodinu

živitel: Die Familie hat den Ernährer verloren.Rodina ztratila živitele.

černý: das schwarze Schaf der Familie seinbýt černou ovcí rodiny

dobrý: aus einer guten Familie stammenpocházet z dobré rodiny

ovce: schwarzes Schaf in der Familie seinbýt černou ovcí rodiny

Familie: aus einer kinderreichen Familie stammenpocházet z rodiny s mnoha dětmi