Hlavní obsah

Alkohol

Vyskytuje se v

löslich: im Alkohol löslich seinbýt rozpustný v alkoholu

setzen: j-n unter Alkohol setzenopít koho

süchtig: von Alkohol süchtig werdenstát se závislým na alkoholu

Blut: Alkohol im Blut habenmít alkohol v krvi

huldigen: dem Alkohol huldigenoddávat se alkoholu

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu alkoholu

Kummer: hovor. seinen Kummer mit Alkohol hinunterspülenzapíjet svůj žal alkoholem

neigen: zum Alkohol neigenmít sklony k alkoholu

schmuggeln: Alkohol schmuggelnpašovat alkohol

Sucht: die Sucht nach Alkohol bekämpfenbojovat se závislostí na alkoholu

Trunkenheit: Trunkenheit am Steuerřízení (vozidla) pod vlivem alkoholu

vertragen: keinen Alkohol vertragennesnášet alkohol

alkohol: otrava alkoholemdie Alkoholvergiftung

hladina: hladina alkoholu v krvider Alkoholspiegel im Blut

pivo: nealkoholické pivoBier ohne Alkohol/alkoholfreies Bier/das Dünnbier

přiotrávit se: přiotrávit se alkoholemsich mit Alkohol halb vergiften

utopit: utopit neúspěch v alkoholuden Misserfolg im Alkohol ersäufen

vystříhat se: vystříhat se alkoholusich des Alkohols enthalten

zapít: zapít žalseinen Kummer im Alkohol ersäufen

vliv: řídit pod vlivem alkoholuunter Alkoholeinfluss fahren