Hlavní obsah

utopit

Dokonavé sloveso

  • (zabít utopením) ertränken, ersäufenVrah ho utopil ve vaně.Der Mörder ertränkte ihn in der Badewanne.utopit neúspěch v alkoholuden Misserfolg im Alkohol ersäufen

Vyskytuje se v

div: Div že se neutopil.Er ist beinahe ertrunken.

utopit se: utopit se při povodnibeim Hochwasser ertrinken

ersticken: přen. Der Aufruhr wurde im Blut erstickt.Vzpoura byla utopena v krvi.