Hlavní obsah

alkohol

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

hladina: hladina alkoholu v krvider Alkoholspiegel im Blut

pivo: Bier ohne Alkohol/alkoholfreies Bier/das Dünnbiernealkoholické pivo

přiotrávit se: přiotrávit se alkoholemsich mit c!Alkohol halb vergiften

utopit: utopit neúspěch v alkoholuden Misserfolg im c!Alkohol ersäufen

vystříhat se: vystříhat se alkoholusich des c!Alkohols enthalten

zapít: seinen Kummer im Alkohol ersäufenzapít žal

vliv: řídit pod vlivem alkoholuunter Alkoholeinfluss fahren

löslich: im Alkohol löslich seinbýt rozpustný v c!alkoholu

setzen: j-n unter Alkohol setzenopít koho

süchtig: von Alkohol süchtig werdenstát se závislým na c!alkoholu

Blut: Alkohol im Blut habenmít c!alkohol v krvi

huldigen: dem Alkohol huldigenoddávat se c!alkoholu

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu c!alkoholu

Kummer: hovor. seinen Kummer mit Alkohol hinunterspülenzapíjet svůj žal c!alkoholem

neigen: zum Alkohol neigenmít sklony k c!alkoholu

schmuggeln: Alkohol schmuggelnpašovat c!alkohol

Sucht: die Sucht nach Alkohol bekämpfenbojovat se závislostí na c!alkoholu

Trunkenheit: řízení (vozidla) pod vlivem alkoholuTrunkenheit am Steuer

vertragen: keinen Alkohol vertragennesnášet c!alkohol

alkohol: otrava alkoholemdie Alkoholvergiftung

Alkohol: unter Alkohol stehenbýt pod vlivem alkoholu