Hlavní obsah

školní

Přídavné jméno

  • Schul-povinná školní docházkadie Schulpflichtškolní družinader Kinderhort

Vyskytuje se v

besídka: das Schulfest, die Schulfeierškolní besídka

docházka: die Schulpflichtpovinná školní docházka

družina: der Schulhortškolní družina

jídelna: die Betriebskantine/Schulkantinezávodní/školní jídelna

lavice: die Schulbankškolní lavice

nadílka: die Schulbescherungškolní nadílka

období: die Schulzeitobdobí školní docházky

osnova: der Lehrplan/Schulplanučební/školní osnovy

počátek: der Schuljahresbeginnpočátek školního roku

povinný: die Schulpflichtpovinná školní docházka

projekt: das Schulprojektškolní projekt

rok: das Schuljahrškolní rok

řád: die Schulordnung/Hausordnungškolní/domovní řád

budova: das Schulgebäudeškolní budova

inspekce: die Schulinspektion/Gesundheitsinspektionškolní/zdravotní inspekce

inventář: das Schulinventarškolní inventář

ples: der Abiturball/Schulball/Maskenballmaturitní/školní/maškarní ples

potřeba: die Sportsachen/Schulsachensportovní/školní potřeby

uniforma: die Schuluniformškolní uniforma

vycházka: der Sonntagsspaziergang/Schulspaziergangnedělní/školní vycházka

výkres: eine Schulzeichnung/technische Zeichnungškolní/technický výkres

zkontrolovat: Schulaufgaben nachsehenzkontrolovat školní úkoly

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

školní: die Schulpflichtpovinná školní docházka