Hlavní obsah

školní

Přídavné jméno

  • Schul-povinná školní docházkadie Schulpflichtškolní družinader Kinderhort

Vyskytuje se v

besídka: školní besídkadas Schulfest, die Schulfeier

docházka: povinná školní docházkadie Schulpflicht

družina: školní družinader Schulhort

jídelna: závodní/školní jídelnadie Betriebskantine/Schulkantine

lavice: školní lavicedie Schulbank

nadílka: školní nadílkadie Schulbescherung

období: období školní docházkydie Schulzeit

osnova: učební/školní osnovyder Lehrplan/Schulplan

počátek: počátek školního rokuder Schuljahresbeginn

povinný: povinná školní docházkadie Schulpflicht

projekt: školní projektdas Schulprojekt

rok: školní rokdas Schuljahr

řád: školní/domovní řáddie Schulordnung/Hausordnung

budova: školní budovadas Schulgebäude

inspekce: školní/zdravotní inspekcedie Schulinspektion/Gesundheitsinspektion

inventář: školní inventářdas Schulinventar

ples: maturitní/školní/maškarní plesder Abiturball/Schulball/Maskenball

potřeba: sportovní/školní potřebydie Sportsachen/Schulsachen

uniforma: školní uniformadie Schuluniform

vycházka: nedělní/školní vycházkader Sonntagsspaziergang/Schulspaziergang

výkres: školní/technický výkreseine Schulzeichnung/technische Zeichnung

zkontrolovat: zkontrolovat školní úkolySchulaufgaben nachsehen

školní: povinná školní docházkadie Schulpflicht