Hlavní obsah

školit

Vyskytuje se v

škola: nachsitzenbýt po škole

chybět: in der Schule fehlenchybět ve škole

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

stačit: Er kommt in der Schule nicht nach.Nestačí ve škole.

znemožnit: j-n in der Schule unmöglich machenznemožnit koho ve škole

ausbilden: j-n zum Facharbeiter ausbilden(vy)školit koho na odborného pracovníka

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

Lehrer: Lehrer für Naturkunde an einer Grundschule seinbýt učitelem přírodovědy na základní škole

nachsitzen: die Schüler nachsitzen lassennechat žáky po škole

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky

školit: Mitarbeiter schulenškolit pracovníky