Hlavní obsah

überlassen

Slovesolässt über, ie, a

  • nechat zbytek ap.Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

Slovesoüberlässt, ie, a

  1. přenechat, zůstavit
  2. přenechat, svěřitj-m ein Kind überlassensvěřit komu dítě (do opatrování)
  3. přenech(áv)at, nech(áv)at, postoupitj-m die Erziehung überlassennech(áv)at výchovu na komÜberlass das gefälligst mir!Laskavě to nech na mně!
  4. etw. Dat (po)nechat, zanechat čemu osudu ap.j-n seinem Schicksal überlassenponechat koho svému osudu
  5. sich überlassen etw. Dat odd(áv)at se, podd(áv)at se čemusich seinem Schmerz überlassenpodd(áv)at se (vlastní) bolestisich seinen Träumen überlassenoddávat se svým snům

Vyskytuje se v

Initiative: j-m die Initiative überlassenkomu přenechat iniciativu