Hlavní obsah

valore

Podstatné jméno mužské

  1. di qc hodnota čeho peněžní ap.přen. cenavalore di mercatotržní hodnotaimposta sul valore aggiuntodaň z přidané hodnotydi grande/scarso valorevelké/nevelké hodnoty, velmi/nepříliš hodnotnýoggetti di valorecennosti, cenné předmětyrapporto valore e prezzopoměr cena - výkonvalore d'eccedenza, valore eccedentenadhodnotamettere in valore qczhodnotit co zvýšit hodnotu
  2. cenina, cenný papír, (cenné) aktivumvalori postalipoštovní ceniny
  3. valori cennosti
  4. hodnota mravní, přínos ap., význam
  5. statečnost, odvaha, chrabrostcon valorestatečně, udatně, chrabře
  6. platnost pravidla, listiny ap.
  7. význam slova ap.

Vyskytuje se v

aggiunto: imposta sul valore aggiunto IVAdaň z přidané hodnoty

assoluto: valore assolutoabsolutní hodnota

biologico: valore biologicobiologická hodnota jídla

borsa: borsa valoriburza cenných papírů

calorico: valore caloricokalorická hodnota

cosa: cosa di valorecenná věc

imposta: imposta sul valore aggiunto IVAdaň z přidané hodnoty, zkr. DPH

inestimabile: valore inestimabilenevyčíslitelná hodnota

informativo: valore informativovypovídací hodnota

limite: valori limite di rumorositàlimitní hodnoty hluku

locativo: imposta sul valore locativodaň z nájmu

nessuno: di nessun valorebezcenný

nutritivo: valore nutritivovýživová hodnota

perdere: perdere di valore/importanza/efficaciaztrácet na hodnotě/důležitosti/účinnosti

roba: roba di valorecennosti, cenné věci

scemare: scemare di valoreztrácet/klesat/pozbýt na ceně

spirituale: valori spiritualiduchovní hodnoty

di: merce di poco valorezboží nevalné hodnoty

cenný: valori , burzovní titoli ekon. cenné papíry

daň: imposta sul valore aggiunto, zkr. IVAdaň z přidané hodnoty

energetický: valore energeticoenergetická hodnota potravin, paliva

hodnota: valore energetico/nutritivoenergetická/výživná hodnota

kalorický: valore caloricokalorická hodnota

nutriční: valore nutritivonutriční hodnota

přidaný: imposta sul valore aggiunto IVAekon. daň z přidané hodnoty

střední: valore mediostřední hodnota

užitný: valore d'usoekon. užitná hodnota

výživový: valore nutritivovýživová hodnota

zůstatkový: valore residuozůstatková hodnota

naměřený: valori rilevatinaměřené hodnoty

oceněný: Il valore della casa è stimato di 7 milioni.Dům je oceněný na 7 milionů.

odpovídat: I valori non quadrano.Ty hodnoty (si) neodpovídají.

porovnatelný: valori comparabiliporovnatelné hodnoty

vypovídací: valore informativovypovídací hodnota

zaznamenat: Sono stati rilevati alti valori...Byly zaznamenány vysoké hodnoty...

valore: valore di mercatotržní hodnota