Hlavní obsah

soudně

Vyskytuje se v

dvůr: (La) Corte, foro , tribunál tribunale soudní dvůr

lékařství: medicina legalepráv. soudní lékařství

pře: controversia giudiziariapráv. soudní pře

překladatel: traduttore giuratosoudní překladatel po přísaze

řízení: procedimento giudiziariopráv. soudní řízení

síň: aula di tribunalesoudní síň

soudní: Tribunale della Comunità EuropeaEvropský soudní dvůr

soudný: giorno del giudizio (universale)soudný den

spis: atti della cortesoudní spisy

vést: condurre un'azione legale contro qvést soudní řízení proti komu

zapisovatel: cancelliere práv. soudní zapisovatel

vyklidit: Il giudice fece sgombrare l'aula.Soudce nechal vyklidit soudní síň.

cancelliere: dir. cancelliere del tribunalesoudní úředník vykonávající soudní formality, asistent soudce

contesa: contesa giudiziariasoudní pře

corte: Corte Internazionale di GiustiziaMezinárodní soudní dvůr

criterio: di poco criterionepříliš soudný/rozumný

decreto: decreto di sfrattosoudní výpověď (z bytu), příkaz k (soudnímu) vystěhování

giudiziario: dir. potere giudiziariosoudnictví, soudní moc, justice, soudy

giudizio: di giudiziosoudný, rozumný, (soudně) uvažující

giurato: traduzione giuratasoudně ověřený překlad

ingiuntivo: decreto ingiuntivosoudní příkaz/nařízení

internazionale: Corte Internazionale di GiustiziaMezinárodní soudní dvůr

liquidatore: liquidatore giudiziariosoudní likvidátor

mandato: mandato di comparizionesoudní obsílka

medicina: medicina legalesoudní lékařství, soudní/forenzní patologie

messo: messo del tribunalesoudní doručovatel

perito: med. perito settoresoudní patolog

potestà: potestà di giudicaresoudní pravomoc

precedente: dir. precedente giurisprudenzialesoudní precedens

processo: istruire un processozahájit soudní řízení

psichiatria: psichiatria legalesoudní psychiatrie

riprensione: dir. riprensione giudiziale(soudní) napomenutí

seduta: seduta del tribunale(soudní) (pře)líčení

traduttore: traduttore giuratosoudní překladatel

tribunale: aula di tribunalesoudní síň

grado: dir. giudizio di primo gradosoudní rozhodnutí v první instanci

soudně: traduzione giuratasoudně ověřený překlad