Hlavní obsah

nadělat

Dokonavé sloveso

  1. hovor.(vytvořit) co farehovor.(způsobit) causare qchovor.(škodu ap. též) combinareNadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.S tím už nic nenaděláme.Non ci si può fare più nulla.
  2. hovor.(zašpinit) kde, na co sporcare qc, macchiare qc
  3. hovor.(dělat vědu ap.) s čím hovor. fare storie per qchovor.(příliš namluvit ap.) farla lunga/tragicahovor.(nafouknout) gonfiare qcTy naděláš!Non fare tante storie!, Quanto la fai lunga!
  4. nadělat (si) expr.(nakálet) farselanadělat (si) expr.(pes) kam sporcare qcStrachy si nadělal do kalhot.Per paura se l'è fatta addosso.nadělat si do kalhotfarsela addosso

Vyskytuje se v

cavyky: fare molte storie per qcnadělat kolem čeho spoustu cavyků

dluh: fare/accumulare debiti, zadlužit se indebitarsinadělat dluhy

spoušť: causare una devastazione dove, devastare qcnadělat spoušť kde

nepřítel: farsi dei nemici(na)dělat si nepřátele

paseka: fare un gran caos innadělat kde paseku

užitek: far più male che benenadělat víc škody než užitku

addosso: farsela addossopodělat se, pochcat se, nadělat si do kalhot

calzone: hovor. farsela nei calzoninadělat si do kalhot, podělat se

danno: far danni(na)páchat/nadělat škody

lucrare: lucrare grosse sommenadělat velké peníze

farsi: farsela addosso/sotto/nei pantalonipodělat se, nadělat si do kalhot

polpetta: přen. far polpette di qnadělat z koho sekanou/fašírku, převálcovat koho soupeře ap.

nadělat: nakálet farsela, pes kam sporcare qcnadělat (si)