Hlavní obsah

diventare

Intranzitivní slovesoaus. essere

  • q/qc stát se kým/čím/jakýmdiventare rosso di vergognazrudnout studem

Vyskytuje se v

cieco: diventare ciecooslepnout

leggenda: È diventato una legenda.Stal se legendou.

realtà: diventare realtàstát se skutečností

rosso: diventare rossozčervenat, zrudnout

vittima: diventare vittima di q/qcstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

belva: Divento una belva quando lo sento.Když to slyším, tak se neznám.

bianco: È diventato bianco per la paura.Strachy zbledl.

botte: Con l'età è diventata una botte.S přibývajícím věkem se z ní stala bečka.

grande: Come sei diventato grande!Tys ale vyrostl!

sognare: Sognava di diventare famoso.Snil, že bude slavný.

gambero: diventare rosso come un gamberozčervenat jako rak

sorbetto: diventare un sorbettobýt celý zmrzlý/prokřehlý

dospělost: diventare maggiorenne, raggiungere la maggiore etàdosáhnout dospělosti

kritika: subire critiche, diventare oggetto di critiche per qcstát se terčem kritiky za co

móda: diventare di modapřijít do módy

oběť: diventare/cadere vittima di q/qcstát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemu

přijít: diventare di modapřijít do módy

vstoupit: entrare in vigore, diventare validovstoupit v platnost

vymykat se: andare fuori controllo, diventare incontrollabilevymykat se (kontrole)

známost: diventare conosciuto/-a, najevo venire fuorivejít ve známost

dál: Diventa sempre più difficile.Je to čím dál obtížnější.

dopracovat: È riuscito a diventare direttore.Dopracoval to až na ředitele.

houstnout: L'atmosfera diventa più densa.Atmosféra houstne.

osiřet: Le strade sono diventare deserte.Ulice osiřely.

propadnout: È diventata dipendente dalla droga.Propadla drogám.

přerůst: La loro amicizia è diventata amore.Jejich přátelství přerostlo v lásku.

stát se: È diventato vittima di ...Stal se obětí ...

terč: diventare (un/il) bersaglio delle beffestát se terčem posměchu

zblbnutí: È veramente da diventare scemi!To už je vážně na zblbnutí!

zesílit: Il vento è diventato ancora più forte.Vítr ještě zesílil.

zevšednět: Il matrimonio per loro era diventato (una) routine.Manželství jim zevšednělo.

psotník: Mi fa diventare matto!Já z něj dostanu psotník.

diventare: diventare rosso di vergognazrudnout studem