Hlavní obsah

diventare

Intranzitivní slovesoaus. essere

  • q/qc stát se kým/čím/jakýmdiventare rosso di vergognazrudnout studem

Vyskytuje se v

cieco: diventare ciecooslepnout

leggenda: È diventato una legenda.Stal se legendou.

realtà: diventare realtàstát se skutečností

rosso: diventare rossozčervenat, zrudnout

vittima: diventare vittima di q/qcstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

belva: Divento una belva quando lo sento.Když to slyším, tak se neznám.

bianco: È diventato bianco per la paura.Strachy zbledl.

botte: Con l'età è diventata una botte.S přibývajícím věkem se z ní stala bečka.

grande: Come sei diventato grande!Tys ale vyrostl!

sognare: Sognava di diventare famoso.Snil, že bude slavný.

gambero: diventare rosso come un gamberozčervenat jako rak

sorbetto: diventare un sorbettobýt celý zmrzlý/prokřehlý

dospělost: dosáhnout dospělostidiventare maggiorenne, raggiungere la maggiore età

kritika: stát se terčem kritiky za cosubire critiche, diventare oggetto di critiche per qc

móda: přijít do módydiventare di moda

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

přijít: přijít do módydiventare di moda

vstoupit: vstoupit v platnostentrare in vigore, diventare valido

vymykat se: vymykat se (kontrole)andare fuori controllo, diventare incontrollabile

známost: vejít ve známostdiventare conosciuto/-a, najevo venire fuori

dál: Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.

dopracovat: Dopracoval to až na ředitele.È riuscito a diventare direttore.

houstnout: Atmosféra houstne.L'atmosfera diventa più densa.

osiřet: Ulice osiřely.Le strade sono diventare deserte.

propadnout: Propadla drogám.È diventata dipendente dalla droga.

přerůst: Jejich přátelství přerostlo v lásku.La loro amicizia è diventata amore.

stát se: Stal se obětí ...È diventato vittima di ...

terč: stát se terčem posměchudiventare (un/il) bersaglio delle beffe

zblbnutí: To už je vážně na zblbnutí!È veramente da diventare scemi!

zesílit: Vítr ještě zesílil.Il vento è diventato ancora più forte.

zevšednět: Manželství jim zevšednělo.Il matrimonio per loro era diventato (una) routine.

psotník: Já z něj dostanu psotník.Mi fa diventare matto!