Hlavní obsah

dipendere

Intranzitivní slovesoconj appendere, aus. essere

  1. da q/qc záležet, záviset na kom/čem, odviset od čehoDipende da te.Záleží na tobě.Dipende!Přijde na to!, Jak se to vezme!
  2. da q/qc být podřízen, podléhat komu/čemu vedení ap., muset spoléhat na koho/co pomoc ap.
  3. být závislý

Vyskytuje se v

dipendente: gramm. proposizione dipendentevedlejší věta, věta závislá na větě řídící

Internet: Internet dipendentezávislák na internetu

lavoratore: lavoratore dipendente(stálý) zaměstnanec

stato: dipendente dello statostátní zaměstnanec

který: dipendejak který

lineárně: linearmente (in)dipendentelineárně (ne)závislý

podmíněný: essere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qcbýt podmíněný čím záviset

podmínit: essere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qcbýt podmíněn čím

spoléhat (se): dipendere da q/qcmuset se spoléhat na koho/co pomoc ap.

zaměstnanecký: benefici per i dipendentizaměstnanecké výhody mimoplatové

závisle: variabile dipendentemat. závisle proměnná

závislý: essere dipendente da qcbýt závislý na čem

co: Dipende.Jak co. přijde na to

dělit: Divide i compiti tra i dipendenti.Dělí úkoly mezi zaměstnance.

demonstrovat: I dipendenti manifestano contro ...Zaměstnanci demonstrují proti ...

něm: Dipende da lui.Závisí to na něm.

odkázat: Dipendono dalla sua decisione.Jsou odkázáni na jeho rozhodnutí.

propadnout: È diventata dipendente dalla droga.Propadla drogám.

záležet: Tutto dipende da te.Všechno záleží na tobě.

záviset: Non dipende da me.To nezávisí na mně.

přijít: Dipende.Přijde na to.

dipendere: Dipende da te.Záleží na tobě.