Hlavní obsah

dipendere

Intranzitivní slovesoconj appendere, aus. essere

  1. da q/qc záležet, záviset na kom/čem, odviset od čehoDipende da te.Záleží na tobě.Dipende!Přijde na to!, Jak se to vezme!
  2. da q/qc být podřízen, podléhat komu/čemu vedení ap., muset spoléhat na koho/co pomoc ap.
  3. být závislý

Vyskytuje se v

dipendente: gramm. proposizione dipendentevedlejší věta, věta závislá na větě řídící

dipendente: variabile dipendentezávislá proměnná

dipendente: dipendenti statalistátní zaměstnanci

Internet: Internet dipendentezávislák na internetu

lavoratore: lavoratore dipendente(stálý) zaměstnanec

stato: dipendente dello statostátní zaměstnanec

který: jak kterýdipende

lineárně: lineárně (ne)závislýlinearmente (in)dipendente

podmíněný: být podmíněný čím závisetessere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qc

podmínit: být podmíněn čímessere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qc

spoléhat (se): muset se spoléhat na koho/co pomoc ap.dipendere da q/qc

zaměstnanecký: zaměstnanecké výhody mimoplatovébenefici per i dipendenti

závisle: mat. závisle proměnnávariabile dipendente

závislý: být závislý na čemessere dipendente da qc

co: Jak co. přijde na toDipende.

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

demonstrovat: Zaměstnanci demonstrují proti ...I dipendenti manifestano contro ...

něm: Závisí to na něm.Dipende da lui.

odkázat: Jsou odkázáni na jeho rozhodnutí.Dipendono dalla sua decisione.

propadnout: Propadla drogám.È diventata dipendente dalla droga.

záležet: Všechno záleží na tobě.Tutto dipende da te.

záležet: Kdyby záleželo na mně ...Se dovesse dipendere da me...

záviset: To nezávisí na mně.Non dipende da me.

přijít: Přijde na to.Dipende.