Hlavní obsah

depositare

Vyskytuje se v

binario: binario di raccordo/depositovedlejší/odstavná kolej

deposito: deposito bagagliúschovna zavazadel

deposito: deposito intermediomezisklad

deposito: dare in deposito qculožit/svěřit do úschovy

deposito: tenere in deposito qcmít v úschově co

fede: comm. fede di depositoskladní list

libretto: libretto di banca/depositovkladní knížka

adibire: Questo locale è adibito a deposito.Tato místnost slouží jako sklad.