Hlavní obsah

adibire

Tranzitivní sloveso-sc

  • qc a qc (vy)užít, použít co k čemu, zapojit co jak k účelům ap.Questo locale è adibito a deposito.Tato místnost slouží jako sklad.