Hlavní obsah

coprire

Tranzitivní slovesoconj aprire

 1. qc con/di qc zakrýt, přikrýt, pokrýt, potáhnout co čím ubrusem ap.coprire le spesepokrýt/uhradit výdaje
 2. q zakrýt koho přikrývkou ap.
 3. zahalit, zakrýt mraky oblohu ap.
 4. pokrývat co, rozprostírat se kde zaujímat plochu
 5. q krýt koho viníka ap.
 6. pokrýt hráče - osobní obranou ap.
 7. pokrývat, postihovat, zahrnovat obsahově ap.
 8. qc zpravodajsky pokrýt, informovat o čem reportážemi ap.
 9. přehlušit zvuk ap.
 10. q di qc zahrnovat přízní ap., zasypat koho čím polibky ap.
 11. zastávat, vykonávat funkci ap.
 12. urazit, ujít, ujet, uběhnout, překonat vzdálenost
 13. (po)krýt samici ap., spářit

Vyskytuje se v

bosco: a bosco, coperto di boschilesnatý, zalesněný

cielo: cielo coperto/nuvoloso/serenozatažená/oblačná/jasná obloha, zataženo/oblačno/jasno

coperto: assegno copertokrytý šek

maledizione: coprire q di maledizionizasypat koho nadávkami

mercato: mercato copertotržnice

polvere: coperto di polverezaprášený

ruggine: coperto di rugginerezivý povrch

scritta: coperto di scrittepopsaný zdi ap.

visuale: togliere/coprire la visuale a qzaclánět, zakrýt výhled, překážet ve výhledu komu

livido: È coperto di lividi.Je samý modrák.

hradit: coprire le spesehradit výdaje/výlohy

náklad: far fronte ai/coprire i costinést/pokrýt náklady

pokrýt: coprire i costiekon. pokrýt náklady

přelepit: coprire il buco con un nastropřelepit díru páskou

krýt: Si copriva la faccia con le mani.Kryl si tvář rukama.

zakrýt: Si è coperto gli occhi...Zakryl si oči...

zamazat: coprire le scritte sui muri con la vernicezamazat nápisy na zdi barvou

zapadlý: coperto di nevezapadlý sněhem

zataženo: Il cielo è coperto.Je zataženo.

coprire: coprire le spesepokrýt/uhradit výdaje