Hlavní obsah

pokrýt

Dokonavé sloveso

  1. (mlha ap.) co coprire qc(rozprostřít se) distendersi su qc(zahalit) kniž. avvolgere qcCelou oblast pokryla mlha.La nebbia ha coperto tutta la zona.
  2. (plochu, vrstvou ap.) koho/co čím (ri)coprire q/qc con/di qc
  3. (plně zajistit) co coprire(uspokojit - poptávku ap.) soddisfare qcekon. pokrýt nákladycoprire i costi

Vyskytuje se v

náklad: nést/pokrýt nákladyfar fronte ai/coprire i costi