Hlavní obsah

krýt

Nedokonavé sloveso

  1. (přikrývat) co čím coprire qc con qcKryl si tvář rukama.Si copriva la faccia con le mani.
  2. (hradit výdaje ap.) co coprire(škody, odškodněním) riparare(vzít na sebe) assumersi qc
  3. přen.(bránit viníka ap.) koho/co coprirepřen.(chránit) proteggere, riparare q/qcPřestaň ho pořád krýt!Smettila di coprirlo sempre!
  4. (protivníka) koho coprire q(vykrýt - ránu, úder) bloccare, parare q

Vyskytuje se v

kryt: protiletecký krytrifugio antiaereo

krýt se: Kryj se!před střelbou ap. Mettiti al riparo!, před údery ap. též Riparati!, Copriti!

krýt se: Náš pobyt se kryje s tvým odjezdem.Il nostro soggiorno coincide con la tua partenza.

krýt se: Jejich svědectví se kryjí.Loro testimonianze corrispondono.

antiatomico: rifugio antiatomicoprotiatomový kryt

parare: parare gli occhi dal solekrýt (si) oči před sluncem

pararsi: pararsi dalla pioggiakrýt se před deštěm

protezione: tecn. protezione del motorekryt motoru

ricovero: ricovero antiaereoprotiletecký kryt

rifugio: rifugio antiaereoprotiletecký kryt

coperta: far da coperta a qkrýt koho z pozice autority