Hlavní obsah

consigliato

Vyskytuje se v

comunale: consiglio comunale, amministrazione/giunta comunaleobecní/městská rada, obecní zastupitelstvo

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

ministro: il consiglio dei ministrirada ministrů

mite: venire a (più) miti consigliumoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.

municipale: consiglio municipaleměstská/obecní rada

pratico: consiglio praticopraktická rada

sorveglianza: econ. consiglio di sorveglianzadozorčí rada

tenere: tenere consiglio con qporadit se s kým

chiedere: Mi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

costare: přen. Che ti costa darmi un consiglio?Co ti to udělá, když mi poradíš?

četba: lettura consigliatadoporučená četba

dávka: dose giornaliera consigliata/raccomandatadoporučená denní dávka DDD

doporučený: dose giornaliera consigliatadoporučená denní dávka

obecní: consiglio comunaleobecní zastupitelstvo

rada: seguire il consiglio di qřídit se čí radou

zasedací: sala (per) riunioni, rady ap. sala (di) consiglio, konferenční sala delle conferenzezasedací místnost

jmenovaný: È stato nominato l'amministratore del consiglio.Byl jmenovaný předsedou rady.

míněný: un consiglio ben intenzionatodobře míněná rada

myšlený: consiglio inteso benedobře myšlená rada

poradit: Fatti consigliare.Dej si poradit.

poslechnout: Segui/Ascolta il mio consiglio., Dammi retta.Poslechni mě. dej si poradit

prosit: Un consiglio, per cortesia.Prosím o radu.

rozumný: consiglio ragionevolerozumná rada

consigliare: Ti consiglio ...Radím ti ...