Hlavní obsah

condizionato

Přídavné jméno

  1. podmíněnýriflesso condizionatopodmíněný reflex
  2. upravený vlastnosti látky ap.aria condizionataklimatizace systém, klimatizovaný vzduch

Vyskytuje se v

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accettazione: condizioni di accettazionepodmínky přijetí

aria: aria condizionataklimatizace

condizionato: riflesso condizionatopodmíněný reflex

condizione: condizioni di vendita/pagamentoprodejní/platební podmínky

contrattuale: condizioni/obblighi/obbligazioni contrattualismluvní podmínky/povinnosti/závazky

meteorologico: condizioni meteorologichepovětrnostní podmínky

pagamento: condizioni di pagamentoplatební podmínky

reclamo: condizioni di reclamoreklamační řád

retributivo: condizioni retributiveplatové podmínky

riflesso: riflesso condizionato/acquisitopodmíněný/získaný reflex

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

vendita: condizioni di venditaprodejní podmínky

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

dezolátní: in pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovinav dezolátním stavu

klimatizace: con/ad aria condizionatas/vybavený klimatizací

kritický: essere in condizioni critichebýt v kritickém stavu

nesplnění: inadempimento delle condizioninesplnění podmínek

perfektní: in ottime condizioniv perfektním stavu

podmíněný: essere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qcbýt podmíněný čím záviset

podmínit: essere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qcbýt podmíněn čím

podmínka: sotto certe condizioniza určitých podmínek svolit ap.

povětrnostní: condizioni atmosferichepovětrnostní podmínky

předpoklad: creare le condizioni indispensabili per qcvytvářet předpoklady pro co podmínky

reflex: riflesso (in)condizionatobiol. (ne)podmíněný reflex

situace: condizioni meteometeor. povětrnostní situace

stísněný: in condizioni stretteve stísněných podmínkách

storno: condizioni di annullamentostorno podmínky

trest: sospensione condizionata della penapráv. podmíněný trest

zdatný: in buone condizioni fisichetělesně zdatný

životní: condizioni di vitaživotní podmínky

domluvit: Abbiamo stabilito le condizioni...Domluvili jsme podmínky...

jednat: Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.

přistoupit: Non hanno accettato le nostre condizioni.Na naše podmínky nepřistoupili.

vytvořit: creare le condizioni ottimali per...vytvořit optimální podmínky pro...

condizionare: condizionare l'ariaklimatizovat vzduch