Hlavní obsah

condizionato

Přídavné jméno

  1. podmíněnýriflesso condizionatopodmíněný reflex
  2. upravený vlastnosti látky ap.aria condizionataklimatizace systém, klimatizovaný vzduch

Vyskytuje se v

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accettazione: condizioni di accettazionepodmínky přijetí

aria: aria condizionataklimatizace

aria: ad aria condizionataklimatizovaný

condizionare: condizionare l'ariaklimatizovat vzduch

condizione: condizioni di vendita/pagamentoprodejní/platební podmínky

condizione: condizioni di salutezdravotní stav

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

contrattuale: condizioni/obblighi/obbligazioni contrattualismluvní podmínky/povinnosti/závazky

meteorologico: condizioni meteorologichepovětrnostní podmínky

pagamento: condizioni di pagamentoplatební podmínky

reclamo: condizioni di reclamoreklamační řád

retributivo: condizioni retributiveplatové podmínky

riflesso: riflesso condizionato/acquisitopodmíněný/získaný reflex

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

vendita: condizioni di venditaprodejní podmínky

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

dezolátní: v dezolátním stavuin pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovina

klimatizace: s/vybavený klimatizacícon/ad aria condizionata

kritický: být v kritickém stavuessere in condizioni critiche

nesplnění: nesplnění podmínekinadempimento delle condizioni

perfektní: v perfektním stavuin ottime condizioni

podmíněný: být podmíněný čím závisetessere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qc

podmínit: být podmíněn čímessere condizionato/-a da qc, záviset dipendere da qc

podmínka: za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizioni

podmínka: splňovat/splnit podmínkysoddisfare le condizioni

podmínka: pracovní/životní podmínkycondizioni di lavoro/di vita

povětrnostní: povětrnostní podmínkycondizioni atmosferiche

předpoklad: vytvářet předpoklady pro co podmínkycreare le condizioni indispensabili per qc

reflex: biol. (ne)podmíněný reflexriflesso (in)condizionato

situace: meteor. povětrnostní situacecondizioni meteo

stísněný: ve stísněných podmínkáchin condizioni strette

storno: storno podmínkycondizioni di annullamento

trest: práv. podmíněný trestsospensione condizionata della pena

zdatný: tělesně zdatnýin buone condizioni fisiche

životní: životní podmínkycondizioni di vita

domluvit: Domluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

přistoupit: Na naše podmínky nepřistoupili.Non hanno accettato le nostre condizioni.

vytvořit: vytvořit optimální podmínky pro...creare le condizioni ottimali per...