Hlavní obsah

compiersi

Vyskytuje se v

compiuto: un fatto compiutohotová věc již rozhodnutá ap.

combattere: Sto combattendo con i compiti di matematica.Zápasím s úkoly z matematiky.

compiere: Ha compiuto 30 anni.Oslavil třicetiny.

compito: Hai fatto i compiti?Udělal sis úkoly?

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohyfare il compito/i compiti per casa

příprava: domácí příprava úkolycompiti

úkol: dělat úkolyfare i compiti

úloha: udělat (si) domácí úlohyfare i compiti per casa

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

dovršit: Dovršil 18 let věku.Ha compiuto diciotto anni.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

plnit: Neplní své úkoly.Non adempie i suoi compiti.

splnit: Mise je splněna.Missione compiuta.

zadat: zadat domácí úkolassegnare i compiti per casa