Hlavní obsah

compiersi

Vyskytuje se v

anno: compiere gli annimít/slavit narozeniny/jubileum, slavit výročí, dožívat se jubilea

compito: compiere un compitosplnit úkol

compiuto: un fatto compiutohotová věc již rozhodnutá ap.

combattere: Sto combattendo con i compiti di matematica.Zápasím s úkoly z matematiky.

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

domácí: fare il compito/i compiti per casaudělat si domácí úkol(y)/úlohy

povinnost: compiere/fare il proprio dovere(s)plnit/(vy)konat svou povinnost

příprava: compiti domácí příprava úkoly

úkol: compiere un dovere/compitosplnit úkol

úloha: fare i compiti per casaudělat (si) domácí úlohy

vykonat: compiere una buona azionevykonat dobrý skutek

zletilost: compiere la maggiore etàdosáhnout zletilosti

dělit: Divide i compiti tra i dipendenti.Dělí úkoly mezi zaměstnance.

dovršit: Ha compiuto diciotto anni.Dovršil 18 let věku.

dožívat se: Quest'anno arriva a/compie cent'anni.Letos se dožívá sta let.

mezi: Ai suoi compiti appartiene anche ...Mezi jeho povinnosti patří i ...

plnit: Non adempie i suoi compiti.Neplní své úkoly.

splnit: Missione compiuta.Mise je splněna.

zadat: assegnare i compiti per casazadat domácí úkol

compiere: compiere gli studidokončit studium