Hlavní obsah

capitano

Podstatné jméno mužské

  • kapitán lodi i týmu ap.sport capitano della squadrakapitán mužstva

Vyskytuje se v

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

capitare: dove capitakamkoli

vascello: capitano di vascellokapitán bitevní lodi

capitare: Sono cose che capitano.To (už) se stává.

capitare: Se capiti a Roma, telefonami.Pokud se náhodou dostaneš do Říma, zavolej mi.

fagiolo: přen. Capiti a fagiolo!Jdeš jak na zavolanou!

o: Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?

perché: Non ho capito perché.Nepochopil jsem proč.

spesso: Spesso capita che ...Často se stává, že ...

capitare: capitare bene/maledobře/špatně pochodit

kapitán: být kapitánem čeho týmucapitanare qc

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

připlést se: připlést se do cesty komucapitare fra i piedi a q

často: To se nestává moc často.Non capita molto spesso.

dostat se: Dostal se mi do ruky...Mi è capitato in mano/tra le mani...

dovtípit se: Nedovtípil se.Non ha capito l'antifona.

chápat: Chápeš (to)?Capisci?, (Hai) capito?

chápat: Už chápu.Capisco., Ho capito.

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

náhodou: Kdybys ho náhodou viděl...Se ti capita di vederlo...

naskytnout se: Naskytla se (mi) příležitost...Mi è capitata l'opportunità di...

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

seběhnout se: Ani nevím, jak se to seběhlo.Non so nemmeno come sia capitato.

stávat se: To se stává.Sono cose che capitano.

vykládat si: To si špatně vykládáš.Hai capito male.

mít: Už to mám! vím toCi sono!, Ho capito!