Hlavní obsah

attenti

Citoslovce

Podstatné jméno mužské neměnné

  • pozor název povelu i pozice

Vyskytuje se v

attenti: attenti!pozor! povel

attento: Attento!Pozor! výstraha

attentato: attentato terroristicoteroristický útok

paternità: paternità dell'attentatoodpovědnost za atentát

gradino: Attenti al gradino!Pozor schod!

atentát: attentato dinamitardobombový atentát

bacha: stare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qcdávat si bacha na co/koho

bombový: attentato dinamitardobombový útok

dávat: fare attenzione, být pozorný stare attento a qc, věnovat pozornost prestare attenzione a qc, být opatrný avere l'avvertenza di qcdávat pozor na co

pozor: stare attento/-a a q/qc, fare l'avvertenza di qc, guardarsi da q/qcdá(va)t si pozor na koho/co možné nebezpečí

pumový: attentato dinamitardo/con esplosivopumový útok/atentát

váha: Sta attento al peso.Hlídá si váhu. tělesnou

být: Dovresti stare attento.Měl bys být opatrný.

klouzat: Stai attento, fuori si scivola.Dávej pozor, venku to klouže.

opatrně: (Fai) attenzione!, (Stai) attento!Opatrně!

přihlásit se: Hanno rivendicato l'attacco/l'attentato...Přihlásili se k útoku/atentátu...

spadnout: Stai attento a non cadere.Nespadni.

zkoumání: dopo uno studio attentopo pečlivém zkoumání

mít se: guardarsi da q/qc, stare attento a q/qcmít se na pozoru před kým/čím